Restauratiewerken

Restauratiewerken 2019-2020

 

De restauratie startte in september 2019 en werd voltooid in december 2020.

De Roomanmolen is beschermd als monument. Het beheer is in handen van de gemeente Sint-Gillis-Waas.

De laatste jaren doken er gevelproblemen op. Daardoor kwam het behoud en ook de veiligheid in het gedrang. Het provinciebestuur vroeg de nodige vergunningen aan en schreef een offerte uit voor de aanneming van de werken. Alles werd besproken met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het gemeentebestuur, de molenaars en de concessionaris.

Het metsel– en voegwerk werd gerestaureerd en afgewerkt met een kaleilaag die de gevel beschermt tegen vocht en afbrokkelen. Daardoor werd de Roomanmolen een witte molen, met een natuurlijk uitzicht en beter beschermd tegen de weersomstandigheden. Het is standaard in Vlaanderen dat gekaleide molens een witte kleur hebben. Ook de schoorsteen en bijgebouwen werden aangepakt>.

De schrijnwerker verving in de molen meerdere rotte balkkoppen, vernieuwde buiten de stelling en nogf andere houten molenonderdelen. De wieken en windplanken werden geschilderd.

Ondertussen werd ook de omgeving van de molen aangepakt. De treurwilg moest, net als de woekerende hagen en struiken, gekapt worden, maar er zal een nieuwe boom geplant worden. Ook de verlichting werd verbeterd. Het terrein oogt een stuk netter.

De provincie investeerde €298.945.

 

Het provinciebestuur had graag een groot bewonersfeest gegeven om het einde van de werken te vieren en de molen in volle glorie te tonen. Corona heeft hier een stokje voor gestoken, uitgesteld is niet verloren. Daarom is in afwachting een filmpje gemaakt over de heropstart van de molen.

Bekijk het  hier

 

Hebt u vragen of opmerkingen ? Contacteer mola@oost-vlaanderen.be of bel 09 342 42 40.