De Roomanmolen is vrij toegankelijk. Naast rondleidingen worden indien mogelijk ook maaldemonstraties gegeven.
De officiële openingsuren zijn :
° Van april tot en met oktober, telkens de eerste en de laatste zondag van de maand van 13u tot 17u.
° Speciale dagen waaronder Open Monumentendag en Oost-Vlaamse Molendag van 10u tot 17u.

In de winterperiode (november-maart) is de molen occasioneel geopend.

Voor meer informatie zie bijgevoegde kalender.