Huidige molenaars

Marc Vereecken

Marc Vereecken was de eerste vrijwillige molenaar nadat de molen werd aangekocht door de Provincie. Hij startte in 2003. Marc is nog steeds actief als molenaar. Vanaf 2016 doet hij het wat rustiger aan.

Rudi Niessen

Rudi startte met zijn opleiding en stages in 2007 en werd vrijwillig molenaar op de molen in 2008. Rudi is nog steeds actief als molenaar.

Jan Daenen

Jan is gefascineerd in molentechniek, begon de opleiding in 2018 en deed stages op de Roomanmolen en de Witte Molen in Sint Niklaas. Hij heeft passie voor techniek en werkt heel graag met hout.

Eerdere molenaars (eigenaar Mola sinds 2003)

Eddy De Meulenaer

Eddy doet z’n naam eer aan en voltooide de molenaarsopleiding. Hij is een bevlogen molenaar ofte Meulenaer en heeft twee rechterhanden. Eddy is nu vooral actief op de Witte Molen in Sint Niklaas.

Theo Hullebroeck

Theo is de zoon van Fons, de laatste molenaarsknecht op de Roomanmolen. Theo was vrijwillig molenaar van 2008 tot en met 2015.

Marc De Rudder

Toen de Witte Molen in Sint Niklaas in herstelling was, ging Marc De Rudder malen te Sint Pauwels (2003-2005). Ondertussen is hij weer aan de slag op de Witte Molen.

Periode 1897-2003

Lieven Baert

Na Guy en ook onder het eigenaarschap van Arnold Van Dorpe was Lieven Baert molenaar op de molen.

Guy Suy

Onder het eigenaarschap van Arnold Van Dorpe was Guy Suy lange tijd vrijwillig molenaar op de molen, evenals op de Witte Molen te Sint Niklaas. Guy is nu enthousiaste medewerker bij MOLA.

Arnold Van Dorpe (eigenaar)

Arnold Van Dorpe erfde de  molen van zijn vader en liet deze later opnieuw restaureren. (1996). In 2003 verkocht hij de molen aan de Provincie Oost Vlaanderen.

Franz Van Dorpe (eigenaar)

Franz Van Dorpe kocht de molen in 1967 van René Rooman en liet deze later restaureren. (1975).

Renatus (René) Rooman

René erfde de molen in 1935 en bleef molenaar tot hij de molen verkocht in 1967.

 

Historisch van 1847 – 1896

August Rooman

August Rooman kocht de molen in 1896. Vanaf toen kreeg de molen deze familienaam

Aloïs De Bruyne

Aloïs De Bruyne erfde de molen in 1882 samen met zijn broers en zuster. In 1890 stierf hij. Z’n broer en zus verkochten de molen in 1895 aan August Rooman.

Edgard De Bruyne

Eduard De Bruyne was bakker. Hij stierf in 1882. Toen ging de molen via erfenis naar zijn zoon.

Jan Josephus Vandevijvere

Jan Josephus verwierf in 1860 de molen van de erfgenamen van Petrus Johannes Persoon. Hij verkocht hem weer in 1867.

Petrus Johannes Persoon

Petrus Johannes Persoon bouwde de molen in 1847. Het was origineel een tarwe en olieslagmolen. Hij was molenaar tot z’n overlijden in 1852.